Monday, March 3, 2008

स्वर्गिय सर हिल्लरी समबेदना कार्यक्रम

स्वर्गिय सर हिल्लरी समबेदना कार्यक्रम

खुम्जुङ्, सोलुखुम्बु
खुम्जुङ मा बिले स्वा सर एडमन्ड हिल्लरी लाई समबेदना प्रकत गर्न एक बिशेष कार्यक्रम्को आयोजना गरिएको थियो । उक्त शोक सभा कार्यक्रम्मा बिभिन्न छिमिकी गाउँहर नम्च्' खुम्जुङ्, खुन्दे, मोन्जु, थमेबाट बिभिन्न ब्यक्तिहारउको उपस्थितिमा बिहान को कारीब ९:३० बजे कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रम म बिद्यालयका प्रधानअध्यपक श्री महेन्द्र बह्दुर काठएटिभीअत कार्यक्रम्को परिचय र धन्यवादह ग्यपन गर्दै कार्यक्रम सुरुवत गर्नुभयो । साथै बिद्यालयको प्रङ्गन्मा शेर्पा धर्मिक बिधी अनुसार १२ जना लामाहरुको टोलिले धर्मिक पथ्पूजा सम्पन्न गर्नुभयो । उक्त अवशर्मा खुन्दे चम्ग्याङ्का प्रमुख लामा तेन्जिङ जङ्बोको पनि उप्स्थिती थियो । उक्त पूजा पछि खुम्जुङ गोएमबिएम छोमेन बालियो । अन्तम बिद्यालयकै प्रङ्गनम जुलुस् पूर्ण सभम परिणत भयो । एक मिनटको मौन धाअरन गरी बिभिन्न ब्यक्तिहारउले समबेदना प्रकट गर्नुभयो । समबेदना प्रकट गर्ने हरुमा क्रमश: श्री तेन्जिङ तशी शेर्पा खुम्जुङ श्री ङिमा तशी शेर्पा नम्छे श्री कमि तेएमबिए शेर्पा डाक्टर खुन्दे होस्पितल श्री कामि तेम्ब शेर्पा डाक्टर खुन्दे हस्पितल श्री ल्हक्पा नुरु शेर्पा खुम्जुङ । कार्यक्रम को अन्तम सर हिल्लर्य्को प्रतिमामा खता अर्पन गरी सभ बिसर्जन गरियो । साथी शेर्पा बिद्यार्थीहरुको संघठन Sherwi Yondhen Tshokpa ले sir Edmund Hillary को समबेधना स्वरुप हस्तछ्यर सङ्कलन गरेको थियो ।
For more photos:

1 comment:

Anonymous said...

he is the fortune of khumbu! May his soul rest in peace!

Tenzing