Wednesday, October 13, 2010

यसरी जोतिएको थियो सिता एेर को पिलेन लुक्ल बिमानस्थल्मा

बिमानमा सामान्य क्षति भएता पनि सम्पुर्ण यात्रु तथा चालक दलका सदस्य सकुसल रहेका थिए |

2 comments:

Lhakpa Sonam said...

Thanks for the info. Keep it up !!!

Nepal said...

kina ho la hamro lukla ma barsai pachi plane crash hudo rahecha?