Wednesday, October 13, 2010

हार्दिक मंगलमय शुभकामना

बिजय दशमी
तथा


शुभ दिपवली २०६७

को
सुखद उप्लक्ष्यमा यहाँको सुख, शान्ती, सु- श्वासथ, सम्रिधी एवम उतरोतर प्रगतिको लागि

हार्दिक मंगलमय शुभकामना

श्यर्वी लुङ्बा

सोलुखुम्बु

No comments: